WELKOM

 

Van (lokale) overheden wordt steeds meer verwacht en dus ook van de mensen die het moeten doen. Er moet meer gebeuren en dat voor minder geld. In de praktijk vraagt dit van zowel leidinggevenden als beleidsmedewerkers om een andere, nieuwe manier van werken.

 

Publieke sector

Het is mooi om voor de publieke sector te werken. In het ideale geval is dat vanuit een heldere (bestuurlijke) visie, binnen een duidelijk beleidskader en met voldoende middelen. Om van daaruit zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het beleid.

 

Eenvoudig gezegd, maar in de praktijk niet altijd even makkelijk te realiseren. Alleen al door de dynamiek van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de overheid opereert en waarin nu vooral bezuinigingen centraal staan. Ook kan een (op handen zijnde) reorganisatie of simpelweg het opvangen van capaciteitsgebrek zoveel aandacht vragen dat dit ten koste gaat van voorgenomen beleidsontwikkeling.

 

Ik heb ruime ervaring met werken voor en bij de overheid. Graag spring ik bij indien u behoefte heeft aan:

  • tijdelijke beleidsondersteuning; kan gaan om een nota schrijven en/of een dossier verder brengen
  • een projectleider voor een specifieke, bij voorkeur innovatieve klus
  • een inventarisatie, onderzoek of (interne) evaluatie van beleid(smaatregelen)
  • een klankbord bij beleidsorganisatorische aspecten

 

Expertise

Ik heb kennis en ervaring op diverse beleidsterreinen, met name (sociale) veiligheid/ veiligheidszorg en maatschappelijke zorg.
Lees Meer »

 

Diensten

Waar ik u mee van dienst kan zijn:
• interim-beleidsondersteuning
• projectmanagement en procesbegeleiding
• beleidsonderzoek en advies

Lees Meer »

 

Opdrachtgevers

Eerder was ik actief voor diverse (lokale) overheden, kenniscentra en koepelorganisaties.

Lees Meer »

 

Contact

Ik ben vrijgevestigd te Nieuwegein, beschik over een groot netwerk en werk waar gewenst of zinvol samen met anderen.

Lees Meer »